sábado, 17 de septiembre de 2016

TEMES

BLOC 1.  BIOQUÍMICA
T1   Bioelements, aigua i sals minerals
T2   Els glúcids
T3   Els lípids
T4   Les proteïnes
T5   Els àcids nucleics

BLOC 2. LA CÈL·LULA
T6   La cèl·lula, unitat d'estructura i funció
T7   Els embolcalls cel·lulars.
T8   Orgànuls no membranosos
T9   Orgànuls membranosos
T10  El nucli
T11  La reproducció cel.lular

BLOC 3. GENÈTICA
T12  La genètica mendeliana  
T13  L'expressió del missatge genètic
T14  Les alteracions del missatge genètic  
T15  Biotecnologia i enginyeria genètica

BLOC 4. METABOLISME
T16  Metabolisme cel.lular. Bioenergètica
T17  Catabolisme
T18  Anabolisme autòtrof
T19  Anabolisme heteròtrof


BLOC 5. MICROBIOLOGIA
T20  Microorganismes
T21  Microorganismes beneficiosos i  perjudicials


BLOC 6.  IMMUNOLOGIA
T22  El procés immunitari
T23  Anomalies del sistema immunitari

ENLLAÇOS D'UTILITAT

MATERIALS PER A PREPARAR LA PAAU
    
UIB proves PAAU (enunciats i criteris)
UIB exemples de preguntes de les proves PAAU
Proves PAAU resoltes
Exercicis IES Pando
Simulador de notes PAAU

ALTRES MATERIALS D'AVALUACIÓ 
   
Exercicis d'autoavaluació de tot el temari (educa.madrid)
Exercicis d'autoavaluació de tot el temari (EHU)

ALTRES ADRECES D'INTERÈS

Simulacions (McGrawHill)
Simulacions (stolaf.edu)
Videos Ayudantia biocel
Bioquímica mèdica